ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
แนวคิด-ปรัชญา

ประชาธิปไตยสมบูรณ์กับส่วนร่วมของกระบวนการพัฒนา

24
พฤษภาคม
2565

 

 

ขอขอบคุณสถาบันปรีดีฯ และขอแสดงความเคารพคุณครูดุษฎี ครูสุดา พนมยงค์ ทายาทอาจารย์ปรีดีสายตรง และคุณปรีดิวิชญ์ รวมถึงทายาทของคณะราษฎรทั้งหลายที่นั่งอยู่ ณ ที่แห่งนี้

ผมคิดว่าความไม่สมบูรณ์ของประชาธิปไตย คือ ความสวยงามในระบอบ และสิ่งที่สวยงามในระบอบนี้ คือ มนุษย์ที่มีความไม่สมบูรณ์ ถ้าระบอบประชาธิปไตยสมบูรณ์ต้องมีการเลือกตั้งใหม่ จะไม่เกิดการทบทวน เพราะความไม่สมบูรณ์ของมนุษย์เราจึงต้องตัดสินใจ

หากจะกล่าวถึง SDGs หรือ การพัฒนาที่ยั่งยืน ต้องมี Integrated คือ การบูรณาการ สอง Indivisible คือ แบ่งแยกไม่ได้ และสามต้อง Balance คือ สมดุล นอกจากนั้นยังมีอีก 3P คือ  P - People Planet และ Prosperity 

สุดท้ายนี้อยากขอสถาบันปรีดีฯ ขอคุณปรีดิวิชญ์ให้เป็นภารกิจหลักว่าต้องพยายามตั้งหลักเรื่องนี้ให้ถูกจริงๆ ตามที่อาจารย์พิชญ์ได้กล่าวไปเบื้องต้นว่า “SDGs จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีประชาธิปไตย”

เราพูดถึง SDGs เราสามารถอยู่กันได้อย่างมีความสุข ใน 17 เป้าหมาย และที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นต้องเกิดความเป็นธรรม และการเรียนรู้ ดังที่คุณไอติมกล่าวไว้ข้างต้นว่า ความรู้นั้นมีวันหมดอายุ ความรู้ต้องโต้เถียงได้ และความรู้อาจจะไม่ถูกต้องหมดทุกอย่าง ขอบคุณครับ 

 


รับชมย้อนหลังได้ที่ : https://fb.watch/cYRiCKrTW_/

 

ที่มา : PRIDI Talks #15: วันปรีดี พนมยงค์ 2565 "มุมมอง SDGs เพื่อการพัฒนาสู่ประชาธิปไตยสมบูรณ์" เนื่องในวาระ 122 ปี ชาตกาล ปรีดี พนมยงค์ จัดขึ้น ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องปรีดี เกษมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์