ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

วันสันติภาพไทย ประจำปี 2566

17
สิงหาคม
2566

วานนี้ (16 สิงหาคม 2566) ในวาระครบรอบ 78 ปี วันสันติภาพไทย สถาบันปรีดี พนมยงค์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงคุณูปการ การเสียสละเพื่อประชาธิปไตยของขบวนการเสรีไทย และการเสียสละของประชาชนจนได้มาซึ่งสันติภาพภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยในช่วงเช้าจัดพิธีวางช่อดอกไม้ ณ สวนประติมากรรมประวัติศาสตร์ธรรมศาสตร์ฯ บริเวณชิ้นงาน “ธรรมศาสตร์กับขบวนการเสรีไทย” 

ภายหลังจาก ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน จะเป็นการนำวางช่อดอกไม้จาก  เอกอัครราชทูต, คุณอังคณา นีละไพจิตร องค์เสวนารับเชิญจากสถาบันปรีดี พนมยงค์, คณะทูตานุทูต, ผู้แทนทายาทเสรีไทย อาทิ คุณสุดา พนมยงค์, คุณดุษฎี พนมยงค์, คุณปรีดิวิชญ์ พนมยงค์, คุณมนู - ผศ.ประภัสสร เลียวไพโรจน์, คุณภูวสวัสดิ์ จักรพงษ์, คุณภัทรพล ตุลารักษ์, พันตรีพุทธินาท พหลพลพยุหเสนา เป็นต้น โดยดำเนินรายการโดย รศ.ดร.พิภพ อุดร รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภายหลังจากพิธีวางช่อดอกไม้เป็นกล่าวรำลึกถึงเสรีไทยและผู้เสียชีวิตจากสงครามโลกครั้งที่ 2 โดย นายกองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ประธานสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ผู้แทนนักศึกษาจากชุมนุมคริสเตียน, ผู้แทนนักศึกษาจากชุมนุมมุสลิม และผู้แทนนักศึกษาจากชุมนุมศึกษาพุทธศาสตร์และประเพณี ตามลำดับ

นอกจากนี้ มีปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “Peace Amidt Geopolitical Tensions” โดย Ms. Cynthia Veliko, Regional Representative The office of High Commissioner of Human Right (OHCHR) 

หลังจากนั้น เวลา 10.30 - 12.30 น. มีการเสวนา PRIDI Talks #22 78 ปี วันสันติภาพไทย “บทบาทอาเซียนในการเสริมสร้างสันติภาพในเมียนมา” ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมเสวนาโดย กัณวีร์ สืบแสง เลขาธิการพรรคเป็นธรรม, รศ.ดร.ดุลยภาค ปรีชารัชช รองผู้อำนวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, รศ.ดร.ม.ล.พินิตพันธุ์ บริพัตร อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, สุนัย ผาสุก ที่ปรึกษา Human Rights Watch ประจำประเทศไทย และอังคณา นีละไพจิตร ผู้เชี่ยวชาญสหประชาชาติและกรรมการบริหารสถาบันปรีดี พนมยงค์ ดำเนินการเสวนาโดย ฐปณีย์ เอียดศรีไชย ผู้ก่อตั้งสำนักข่าว The Reporters โดยถ่ายทอดสดผ่าน Facebook page : Thammasat University และ Facebook page : สถาบันปรีดี พนมยงค์ 


ในช่วงเย็น ตั้งแต่เวลา 16.00 - 18.30 น. สถาบันปรีดี พนมยงค์ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม จัดงานรำลึก 78 ปี วันสันติภาพไทย ณ สวนเสรีไทย บริเวณหน้าห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์เสรีไทยอนุสรณ์ เปิดกิจกรรมด้วยการขับร้องเพลงประสานเสียง โดย วงสวนพลูคอรัส ในบทเพลง ศรีอยุธยา อโยธยาคู่ฟ้า คนดีมีค่า และ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเปิดงานครบรอบ 78 ปี วันสันติภาพ ภายหลัง ดร.พิจิตต รัตตกุล อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึง “ที่มาของสวนเสรีไทย” และ รองศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ ประธานกรรมการบริหารสถาบันปรีดี พนมยงค์ กล่าวนำถึง “ความสำคัญของขบวนการเสรีไทย” พร้อมมอบของที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมกัน


 

ภายหลังมอบของที่ระลึก ดำเนินกิจกรรม เสวนา พูดคุย เรื่อง “ขบวนการเสรีไทย” โดย ดร. ผุสดี ตามไท อดีตรองผู้ว่ากรุงเทพมหานครและเป็นภรรยาของคุณบดินทร์ ตามไท ซึ่งเป็นบุตรของ ศ.นพ.บุญเลี้ยง ตามไท เสรีไทยสายอเมริการุ่นที่ 1 และ ดร. จริย์วัฒน์ สันตะบุตร อดีตรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และอดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี