ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

มูลนิธิ - สถาบันปรีดี พนมยงค์ จัดกิจกรรมโครงการสนับสนุนการศึกษา เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เสรีไทยและเสวนาสัญจร จ.แพร่

23
พฤศจิกายน
2566

18 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา มูลนิธิปรีดี พนมยงค์ และ สถาบันปรีดี พนมยงค์ ได้จัดกิจกรรมในโครงการสนับสนุนการศึกษาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เสรีไทยและเสวนาสัญจร จังหวัดแพร่ โดยจัดขึ้นที่พิพิธภัณฑ์เสรีไทยแพร่

ด้วยมูลนิธิปรีดี พนมยงค์ และสถาบันปรีดี พนมยงค์ เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ไม่แสวงหาผลกำไร มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานเพื่อจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ อาทิเช่น การจัดงานเสวนา หรือ มอบทุนการศึกษา เป็นต้น ซึ่งในปีนี้ได้จัดทำโครงการสนับสนุนการศึกษา เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เสรีไทยและเสวนาสัญจร ณ จังหวัดแพร่ โดยจัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาและสื่อการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียน และโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 6 โรงเรียน อันได้แก่ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล), โรงเรียนแม่คำมีตำหนัก (ตำหนักธรรมวิทยาคาร),  โรงเรียนบ้านทุ่งแค้ว (คันธวงค์วิทยาคาร), โรงเรียนอนุบาลแพร่,  โรงเรียนบ้านสะเลียม (ปัญญาราษฎร์รังสรรค์) และ โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ (ม่วงไข่วิทยาคาร)

คุณภุชงค์ กันธาธรรม ทายาทเสรีไทยและผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์เสรีไทยแพร่

ก่อนเริ่มงานได้มีการจัดกิจกรรมนำชมพิพิธภัณฑ์เสรีไทย โดย คุณภุชงค์ กันทาธรรม ทายาทเสรีไทยและผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์เสรีไทยแพร่ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก คุณประเสริฐ ปวงละคร นายกเทศมนตรีนครบาลแม่สอด จังหวัดตาก เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อศึกษาเป็นต้นแบบนำไปพัฒนาพื้นที่อำเภอแม่สอด พื้นที่บริเวณนั้นเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์สำคัญของขบวนการเสรีไทยเช่นกัน 


คุณสุทิน จันทรวรเชตต์ ศึกษาธิการจังหวัดแพร่

รศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ ประธานกรรมการบริหารสถาบันปรีดี พนมยงค์

งานเริ่มต้นด้วยการกล่าวต้อนรับจาก คุณสุทิน จันทรวรเชตต์ ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ และกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ โดย รศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ ประธานกรรมการบริหารสถาบันปรีดี พนมยงค์ และได้มีการกล่าวสุนทรพจน์ถึงรัฐบุรุษอาวุโสปรีดี พนมยงค์ จาก เด็กหญิงเบญญาภา รัตนประทีป ตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลแพร่

เด็กหญิงเบญญาภา รัตนประทีป ตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลแพร่

ภายหลังจากสุนทรพจน์ก็เป็นกำหนดการของเสวนาในหัวข้อ “จากขบวนการเสรีไทยถึงเสรีไทยแพร่ : ทำไมประเทศไทยจึงรอดพ้นจากสงคราม? ผู้ร่วมเสวนา รศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ และ คุณภุชงค์ กันทาธรรม ดำเนินรายการโดย คุณพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.แพร่ เขต 1 ในระหว่างนั้นได้เรียนเชิญ คุณอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 กล่าวถึงแผนการบรรจุหลักสูตรเรื่องของขบวนการเสรีไทยเข้าสู่การศึกษาของประถมศึกษาจังหวัดแพร่ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับขบวนการเสรีไทย และเพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้รับรู้ถึงคุณูปการของกลุ่มบุคคลในประวัติศาสตร์ มิให้ความทรงจำเหล่านี้ถูกลบเลือน

คุณอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1

จากนั้นเป็นการมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้ร่วมเสวนาโดย คุณชรินทร์ หาญสืบสาย กรรมการกลางมูลนิธิปรีดี พนมยงค์ และอดีตสมาชิกวุฒิสภาเมืองตาก มอบของที่ระลึกให้แก่ คุณสุทิน จันทรวรเชตต์ ศึกษาธิการ จังหวัดแพร่ คุณสหยศ วงศ์บุรี รองนายกเทศมนตรีเมืองแพร่ คุณอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่เขต 1 และ ผู้อำนวยการทั้ง 6 โรงเรียนขึ้นรับมองทุนการศึกษาพร้อมกับสื่อการเรียนการสอนเรื่องขบวนการเสรีไทย โดย รศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ เป็นผู้มอบ

จากนั้นเป็นการมอบรูปปั้นท่านอาจารย์ปรีดี พนมยงค์ ให้กับ คุณภุชงค์ กันทาธรรม โดย คุณปรีดิวิชญ์ พนมยงค์ กรรมการผู้จัดการสถาบันปรีดี พนมยงค์ เป็นผู้มอบ

ภายหลังจากนั้นเป็นการมอบรางวัลทุนการศึกษา ประกาศนียบัตร และหนังสือขบวนการเสรีไทยฉบับการ์ตูนให้กับเด็กนักเรียนที่ส่งผลงานภาพระบายสีและผลงานภาพวาดขบวนการเสรีไทยเข้าร่วมกิจกรรม และมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนเรียนดี รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 90 ทุน โดย รศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ, คุณชรินทร์ หาญสืบสาย, ดร.ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล ที่ปรึกษามูลนิธิปรีดี พนมยงค์ และ คุณปรีดิวิชญ์ พนมยงค์ เป็นผู้มอบตามลำดับ

 

คุณชรินทร์ หาญสืบสาย มอบรางวัลให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

รศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ มอบรางวัลให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนแม่คำมีตำหนัก (ตำหนักธรรมวิทยาคาร)

ดร.ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล มอบรางวัลให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งแค้ว (คันธวงศ์วิทยาคาร)

ดร.ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล มอบรางวัลให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งแค้ว (คันธวงศ์วิทยาคาร)

คุณปรีดิวิชญ์ พนมยงค์ มอบรางวัลให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านสะเลียม (ปัญญาราษฎร์รังสรรค์)

คุณปรีดิวิชญ์ พนมยงค์ มอบรางวัลให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ (ม่วงไข่วิทยาคาร)

นอกจากกิจกรรมภายในอาคาร ภายนอกอาคารได้มีการจัดโชว์ผลงานการประกวดภาพวาดระบาย รวมทั้งการนำเสนอโมเดลหลักสูตรวิชาขบวนการเสรีไทยจากเด็กนักเรียนโรงเรียนต่างๆ และ ซุ้มแจกขนม นม และไอศกรีมให้แก่เด็กนักเรียนภายในงาน ก่อนปิดกิจกรรม

 

หมายเหตุ :

ภาพถ่ายบางส่วนจาก นายธิติพงษ์  เสนาพงษ์ นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1