ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
คลังข้อมูล • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) • ปรีดี พนมยงค์ พูด / เขียน

มหาราชและรัตนโกสินทร์

มหาราชและรัตนโกสินทร์

มหาราชและรัตนโกสินทร์

 • ผู้เขียน : ปรีดี พนมยงค์
 • พิมพ์ที่ : สำนักพิมพ์มูลนิธิเด็ก, กรุงเทพมหานคร
 • พิมพ์ครั้งที่ : 2
 • ปีที่พิมพ์ : 2543
 • จำนวนหน้า : 91 หน้า
 • ISBN : 974-7833-72-7

สารบัญ

 • ความเห็นนายปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโส ฉบับ 17 กุมภาพันธ์ 2525 เสนอ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี
 • หมายเหตุเรื่องมหาราช
 • ความเห็นเพิ่มเติมฉบับ 6 มีนาคม 2525
 • ความเห็นเพิ่มเติมฉบับ 26 กุมภาพันธ์ 2525
 • ความเห็นเพิ่มเติมฉบับ 29 มีนาคม 2525

https://pridi.or.th/sites/default/files/pdf/pridibook032.pdf