ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
คลังข้อมูล • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) • ปรีดี พนมยงค์ พูด / เขียน

พระเจ้าช้างเผือก

พระเจ้าช้างเผือก

พระเจ้าช้างเผือก

พระเจ้าช้างเผือกเป็นนวนิยายที่ปรับแต่งมาจากบทภาพยนตร์ที่มีชื่ออย่างเดียวกันของปรีดี พนมยงค์ โดยเป็นนวนิยายเรื่องแรกและเรื่องเดียว เรื่องราวดำเนินไปผ่านตัวละครสำคัญคือ พระเจ้าจักราพระมหากษัตริย์แห่งอโยธยา โดยมีเหตุการณ์สำคัญคือสงครามระหว่างพระเจ้าจักราและพระเจ้ากรุงหงสาวดี เนื้อเรื่องยังได้ถ่ายทอดประเด็นสำคัญต่างๆ ในระดับสากลมาไว้ในเรื่อง เช่น สิทธิของชนพื้นเมือง การล่าอาณานิมคม และการธำรงค์สันติภาพ เป็นต้น

  • ผู้เขียน : ปรีดี พนมยงค์
  • พิมพ์ที่ : สำนักพิมพ์มูลนิธิเด็ก, กรุงเทพมหานคร
  • พิมพ์ครั้งที่ : 2
  • ปีที่พิมพ์ : 2542
  • จำนวนหน้า : 114 หน้า
  • ISBN : 974-7833-37-9

สารบัญ

  • -

https://pridi.or.th/sites/default/files/pdf/pridibook126.pdfสั่งซื้อหนังสือ พระเจ้าช้างเผือก The King Of The White Elephant