ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
คลังข้อมูล • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) • ปรีดี พนมยงค์ พูด / เขียน

ปัญหาสงครามในยุคปรมาณู (นิวเคลียร์)

ปัญหาสงครามในยุคปรมาณู (นิวเคลียร์)

ปัญหาสงครามในยุคปรมาณู (นิวเคลียร์)

หนังสือเล่มนี้แปลมาจากจดหมายโจวเอินไหลถึงปรีดี พนมยงค์ ถึงการทำสงครามในยุคสมัยปรมาณู

  • ผู้เขียน : ปรีดี พนมยงค์
  • พิมพ์ที่ : โรงพิมพ์นีติเวชช์, กรุงเทพมหานคร
  • พิมพ์ครั้งที่ : -
  • ปีที่พิมพ์ : 2517
  • จำนวนหน้า : 29 หน้า
  • ISBN : -

สารบัญ

  • -

https://pridi.or.th/sites/default/files/pdf/pridibook206.pdf