ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
คลังข้อมูล • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) • ประวัติศาสตร์การเมือง

บางเรื่องเกี่ยวกับพระบรมวงศานุวงศ์ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2

บางเรื่องเกี่ยวกับพระบรมวงศานุวงศ์ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2

บางเรื่องเกี่ยวกับพระบรมวงศานุวงศ์ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2

เล่าเรื่องประวัติศาสตร์การเมืองไทยในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 และปรีดี พนมยงค์ กับพระบรมวงศานุวงศ์

  • ผู้เขียน : ปรีดี พนมยงค์
  • พิมพ์ที่ : สถาบันปรีดี พนมยงค์, กรุงเทพมหานคร
  • พิมพ์ครั้งที่ : 3
  • ปีที่พิมพ์ : 2543
  • จำนวนหน้า : 150 หน้า
  • ISBN : 974-7833-82-4

สารบัญ

  • คำขอหม่อมเจ้าหญิงอัปภัศราภา เทวกุล บางตอนในหนังสือ "สมเด็จพระศรีสวรินทรา" 
  • พระบรมวงศานุวงศ์กับขบวนการเสรีไทย โดยนายป๋วย อึ๊งภากรณ์ 
  • ความเป็นไปบางประการภายในคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ โดยนายปรีดี พนมยงค์

https://pridi.or.th/sites/default/files/pdf/pridibook017.pdf