ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
คลังข้อมูล • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) • ปรีดี พนมยงค์ พูด / เขียน

คำอธิบายกฎหมายปกครอง

คำอธิบายกฎหมายปกครอง

คำอธิบายกฎหมายปกครอง

คำอธิบายกฎหมายปกครองนี้ประมวลขึ้นจากคำอธิบายของปรีดีในฐานะผู้บรรยายเนติบัณฑิต

  • ผู้เขียน : หลวงประดิษฐ์มนูธรรม และพระสารสาส์นประพันธ์
  • พิมพ์ที่ : -
  • พิมพ์ครั้งที่ : -
  • ปีที่พิมพ์ : 2475
  • จำนวนหน้า : 156 หน้า
  • ISBN : -

สารบัญ

  • -

https://pridi.or.th/sites/default/files/pdf/pridibook188.pdf