ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
คลังข้อมูล • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) • วันปรีดี พนมยงค์

วันปรีดี พนมยงค์ 11 พฤษภาคม 2528

วันปรีดี พนมยงค์ 11 พฤษภาคม 2528

วันปรีดี พนมยงค์ 11 พฤษภาคม 2528

หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อระลึกถึงในวัน "ปรีดี พนมยงค์" 11 พฤษภาคม 2528

 • ผู้เขียน : คณะกรรมการจัดงาน วันปรีดี พนมยงค์ บรรณาธิการ
 • พิมพ์ที่ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพมหานคร
 • พิมพ์ครั้งที่ : -
 • ปีที่พิมพ์ : 2528
 • จำนวนหน้า : 71 หน้า
 • ISBN : -

สารบัญ

 • “ปรีดี พนมยงค์” คนดีศรีอยุธยา 
 • พระราชหัตถเลขาของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี
 • คำกล่าวคาระวะอาจารย์ ของ ต.ม.ธ.ก. รุ่น 7
 • สุนทรพจน์ของศาสตราจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์
 • อัลบัมภาพของอาจารย์ปรีดี พนมยงค์
 • ปาฐกถา เรื่อง “การพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ” 
 • คำปราศัย ของ นายปรีดี พนมยงค์
 • จดหมายฉบับสุดท้าย ของ อาจารย์ปรีดี พนมยงค์ 
 • ธรรมนูญชมรม ต.ม.ธ.ก. สัมพันธ์ พุทธศักราช 2527

https://pridi.or.th/sites/default/files/pdf/pridi-11-05-2528.pdf