ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สถาบันปรีดี พนมยงค์ จัดกิจกรรม PRIDI Walking Tour “เยือนถิ่นปรีดีที่อยุธยา”

30
พฤศจิกายน
2563

สถาบันปรีดี พนมยงค์ จัดกิจกรรม PRIDI Walking Tour “เยือนถิ่นปรีดีที่อยุธยา”

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 ทางสถาบันปรีดี พนมยงค์ ได้จัดกิจกรรม Walking Tour “เยือนถิ่นปรีดีที่อยุธยา” ขึ้นเพื่อรำลึกถึงสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ย่านชุมชน ถิ่นที่อยู่อาศัยของนายปรีดี พนมยงค์ หรือหลวงประดิษฐ์มนูธรรม รัฐบุรุษอาวุโส เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาแง่มุมทางประวัติศาสตร์ สังคมวัฒนธรรม ต่อที่ตั้งถิ่นฐานบริเวณ วัดพนมยงค์ วัดศาลาปูน และอนุสรณ์สถานปรีดี พนมยงค์ ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างดี จากผู้ที่เข้าร่วมรับฟัง 

 

สถาบันปรีดี พนมยงค์ ได้จัดกิจกรรม Walking Tour เยือนถิ่นปรีดีที่อยุธยา

 

สถาบันปรีดี พนมยงค์ ได้จัดกิจกรรม Walking Tour เยือนถิ่นปรีดีที่อยุธยา

 

โดยกิจกรรม Walking Tour เริ่มต้นที่วัดพนมยงค์ ภายใต้ชื่อ “วัดประจำตระกูลพนมยงค์” โดยมีวิทยากร คือ นายสมคิด พนมยงค์ นายสมฤทธิ์ ลือชัย และนายกษิดิศ อนันทนาธร ร่วมให้ข้อมูลเกร็ดประวัติศาสตร์ แก่ผู้เข้าร่วมงาน 

 

สถาบันปรีดี พนมยงค์ ได้จัดกิจกรรม Walking Tour เยือนถิ่นปรีดีที่อยุธยา

 

สถาบันปรีดี พนมยงค์ ได้จัดกิจกรรม Walking Tour เยือนถิ่นปรีดีที่อยุธยา

 

สถาบันปรีดี พนมยงค์ ได้จัดกิจกรรม Walking Tour เยือนถิ่นปรีดีที่อยุธยา

 

สถาบันปรีดี พนมยงค์ ได้จัดกิจกรรม Walking Tour เยือนถิ่นปรีดีที่อยุธยา

 

สถาบันปรีดี พนมยงค์ ได้จัดกิจกรรม Walking Tour เยือนถิ่นปรีดีที่อยุธยา

 

ต่อมาคือการบรรยายที่วัดศาลาปูน ภายใต้หัวข้อ “โรงเรียนของปรีดี พนมยงค์” โดยนายสมฤทธิ์ ลือชัย และนายกุลพัชร์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ร่วมให้ข้อมูลถึงเกร็ดประวัติศาสตร์สถานศึกษา และความสำคัญของถิ่นฐานชุมชนบริเวณย่านวัดศาลาปูน และวัดพนมยงค์ 

 

สถาบันปรีดี พนมยงค์ ได้จัดกิจกรรม Walking Tour เยือนถิ่นปรีดีที่อยุธยา

 

สถาบันปรีดี พนมยงค์ ได้จัดกิจกรรม Walking Tour เยือนถิ่นปรีดีที่อยุธยา

 

จากนั้นร่วมฟังดนตรีไทย ชุดปี่พาทย์ และรำกลองยาว โดยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และเยี่ยมชมนิทรรศการชีวิตและงานของนายปรีดี พนมยงค์พร้อมเครื่องใช้ส่วนตัว ณ เรือนไทยพิพิธภัณฑ์ ก่อนจะเริ่มการบรรยายในช่วงเสวนาภายใต้หัวข้อ “คนอยุธยา นามว่า ปรีดี พนมยงค์” ผ่านความทรงจำของนางสาวสุดา พนมยงค์ ดำเนินรายการโดย นายสมฤทธิ์ ลือชัย

 

การแสดงรำกลองยาว และการขับกล่อมดนตรีไทย โดยนักศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

การแสดงรำกลองยาว และการขับกล่อมดนตรีไทย โดยนักศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
การแสดงรำกลองยาว และการขับกล่อมดนตรีไทย โดยนักศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

การเสวนา “คนอยุธยา นามว่า ปรีดี พนมยงค์” โดยนางสาวสุดา พนมยงค์ และนายสมฤทธิ์ ลือชัย

 

การเสวนา “คนอยุธยา นามว่า ปรีดี พนมยงค์” โดยนางสาวสุดา พนมยงค์ และนายสมฤทธิ์ ลือชัย
การเสวนา “คนอยุธยา นามว่า ปรีดี พนมยงค์” โดยนางสาวสุดา พนมยงค์ และนายสมฤทธิ์ ลือชัย

 

นางสาวสุดา พนมยงค์รับมอบของที่ระลึกจากผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ ประธานกรรมการบริหารสถาบันปรีดี พนมยงค์
นางสาวสุดา พนมยงค์รับมอบของที่ระลึกจากผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ ประธานกรรมการบริหารสถาบันปรีดี พนมยงค์

 

นายสมฤทธิ์ ลือชัยรับมอบของที่ระลึกจากสถาบันฯ
นายสมฤทธิ์ ลือชัยรับมอบของที่ระลึกจากสถาบันฯ

 

นายกษิดิศ อนันทนาธรรับมอบของที่ระลึกจากสถาบันฯ
นายกษิดิศ อนันทนาธรรับมอบของที่ระลึกจากสถาบันฯ

 

ผศ.ศุภกาณฑ์ นานรัมย์ ตัวแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับมอบของที่ระลึกจากสถาบันฯ
ผศ.ศุภกาณฑ์ นานรัมย์ ตัวแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับมอบของที่ระลึกจากสถาบันฯ

 

ทั้งนี้ อนุสรณ์สถานปรีดี พนมยงค์ เปิดทำการเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2529 เพื่อเชิดชูเกียรตินายปรีดี พนมยงค์ ที่เคยใช้ชีวิตในวัยเยาว์ในพื้นที่ชุมชนแห่งนี้ แรกเริ่มเป็นของมูลนิธิปรีดี พนมยงค์ ต่อมาในปี 2546 มูลนิธิฯ ได้ยกให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเจ้าของเพื่อดูแลรักษาสืบมาจนถึงปัจจุบัน

และในปีนี้เป็นวาระ 120 ปีชาตกาล นายปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดทำโครงการบูรณะอนุสรณ์สถานปรีดี พนมยงค์ เพื่อให้โครงสร้างของอาคารแข็งแรง ภูมิทัศน์โดยรอบสวยงาม และมีการจัดแสดงนิทรรศการใหม่ให้สมสมัยมากขึ้น ผู้ที่สนใจ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง http://www.relations.tu.ac.th/news/detail.aspx?id=1012&cid=1