ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
เกร็ดประวัติศาสตร์

Infographic: “1 เมษายน 2476 รัฐประหารครั้งแรก ในประวัติศาสตร์การเมืองไทย”

1
เมษายน
2566

“...ในคณะรัฐมนตรี ณ บัดนี้ เกิดการแตกแยกเป็น 2 พวก มีความเห็นแตกต่างกัน และไม่สามารถจะคล้อยตามกันได้ ความเห็นข้างน้อยนั้น ปรารถนาที่จะวางนโยบายเศรษฐกิจไปในทางอันมีลักษณะเป็นคอมมิวนิสต์ ความเห็นข้างมากนั้นเห็นว่านโยบายเช่นนั้น เป็นการตรงกันข้ามแก่ขนบประเพณีชาวสยาม และเป็นที่เห็นได้โดยแน่นอนทีเดียวว่านโยบายเช่นนั้น จักนำมาซึ่งความหายนะแก่ประชาราษฎร และเป็นมหันตภัยแก่ความมั่นคงของประเทศ…”

ข้อความดังกล่าวนี้เป็นคำแถลงการณ์ของรัฐบาลพระยามโนปกรณ์ธิติธาดา หลังกระทำการรัฐประหารโดยประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาปิดสภาผู้แทนราษฎร พร้อมทั้งงดใช้รัฐธรรมนูญบางมาตรา

เหตุการณ์การรัฐประหารครั้งนี้นอกจากจะกระทบกระเทือนต่อระบอบประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญที่เพิ่งประดิษฐานลงในสังคมไทยอย่างใหม่หมาดแล้ว ยังส่งผลให้ หลวงประดิษฐ์มนูธรรม หรือ นายปรีดี พนมยงค์ ในฐานะผู้นำเสนอเค้าโครงการเศรษฐกิจจำต้องถูกเนรเทศ พร้อมมุ่งหน้าไปยังประเทศฝรั่งเศส กล่าวได้ว่าระบอบประชาธิปไตยหลังจากการอภิวัฒน์สยามนี้มีอายุเพียง 281 วันเท่านั้น ระบอบใหม่ที่เพิ่งสถาปนานี้ได้จากราษฎรทั้งหลายไปเหมือนกับที่หลวงประดิษฐ์มนูธรรมได้จากประเทศสยามไปนั้นเอง

สถาบันปรีดี พนมยงค์ชวนย้อนรอยตามดูไทม์ไลน์ประวัติศาสตร์การเมืองไทยสมัยใหม่ผ่าน Infographic ตั้งแต่การอภิวัฒน์สยามเมื่อ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475, การรัฐประหารครั้งแรกเมื่อ 1 เมษายน 2476 และเรื่อยมาจนถึงเหตุการณ์การทวงคืนประชาธิปไตยให้แก่มวลราษฎรอีกครั้ง

ไฟล์ Infographic ลำดับเหตุการณ์ 1 เมษายน 2476 รัฐประหารครั้งแรก ในประวัติศาสตร์การเมืองไทย