ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
คลังข้อมูล • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) • ปรีดี พนมยงค์ พูด / เขียน

ปรีดี พนมยงค์กับสังคมไทย; รวมข้อเขียนของปรีดี พนมยงค์

ปรีดี พนมยงค์กับสังคมไทย; รวมข้อเขียนของปรีดี พนมยงค์

ปรีดี พนมยงค์กับสังคมไทย; รวมข้อเขียนของปรีดี พนมยงค์

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือรวมงานเขียนเกี่ยวกับนายปรีดี พนมยงค์ ในเรื่องต่างๆ ทั้งปรัชญา การเมือง เศรษฐกิจ สังคม

  • ผู้เขียน : ปรีดี พนมยงค์
  • พิมพ์ที่ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพมหานคร
  • พิมพ์ครั้งที่ : -
  • ปีที่พิมพ์ : 2526
  • จำนวนหน้า : 491 หน้า
  • ISBN : 974-7833-43-3

สารบัญ

  • แนวคิดพื้นฐานทางทฤษฎี
  • แนวคิดว่าด้วยเอกราชอธิปไตยของชาติ 
  • เค้าโครงการเศรษฐกิจและบันทึกบางประการที่เกี่ยวข้องกัน 
  • แนวคิดเรื่องประชาธิปไตย

https://pridi.or.th/sites/default/files/pdf/pridibook022.pdf