ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
คลังข้อมูล • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) • ปรีดี พนมยงค์ พูด / เขียน

Pridi by Pridi : selected writings on life, politics, and economy

Pridi by Pridi : selected writings on life, politics, and economy

Pridi by Pridi : selected writings on life, politics, and economy

หนังสือเล่มนี้รวบรวมงานเขียนชิ้นสำคัญที่แสดงทรรศนะของปรีดี พนมยงค์ และผลงานของปรีดี โดยเล่าผ่านช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ของชีวิต

 • ผู้เขียน : ปรีดี พนมยงค์
 • พิมพ์ที่ : สำนักพิมพ์ซิลค์เวอร์ม, เชียงใหม่
 • พิมพ์ครั้งที่ : -
 • ปีที่พิมพ์ : 2543
 • จำนวนหน้า : 295 หน้า
 • ISBN : -

สารบัญ

 • The Banomyong Family
 • The Royal Grant of the Surname Na Pombjra
 • Excerpts from: Some Experiences and Opinions of Sernior Statesman Pridi Banomyong (1981)
 • Excerpts from: Concies Autobiography of Nai Pridi Banomyong
 • Commentary on Administrative Law 
 • Lectures on Admininstrative Law
 • Announcement of the People's Party No.1 (1932)
 • Provisional Constitution of the Kingdom of Siam, 1932
 • Letter from Pridi to Phoonsuk, 3 July 1932
 • Outline Economic Plan (1933)
 • Some Aspects of the Estabishment of the People's Party and Democracy (1972)
 • The People's Party and the Democratic Revolution of 24 June (1982)
 • Excerpt from: Concise Autography of Nai Pridi
 • Speeches (1934 - 36) Estabishment of the Anti-Japan Resistance Movement and Seri Thai (1981) 
 • What Happened inside the Regency Council (1972)
 • Speech o f Nai Pridi Banomyoung (1946) 
 • Uphold the Aim for Full Democracy of the Heroes of 14 October (1973) 
 • Excerpts from: My Chequered Life and My Twenty-One Years of Exile in People's China (1972)

https://pridi.or.th/sites/default/files/pdf/pridibook49.pdf