ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
คลังข้อมูล • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) • วันปรีดี พนมยงค์

วันปรีดี พนมยงค์ 11 พฤษภาคม 2533

วันปรีดี พนมยงค์ 11 พฤษภาคม 2533

วันปรีดี พนมยงค์ 11 พฤษภาคม 2533

หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อระลึกถึงในวัน "ปรีดี พนมยงค์" 11 พฤษภาคม 2533 ซึ่งได้รวบรวมบทความที่ระลึกถึงปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโส อาทิเช่น รัฐบุรุษอาวุโสกลับคืนมาตุภูมิ โดย กุหลาบ สายประดิษฐ์

 • ผู้เขียน : สัมผัส พึ่งประดิษฐ์ และคณะ บรรณาธิการ
 • พิมพ์ที่ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพมหานคร
 • พิมพ์ครั้งที่ : -    
 • ปีที่พิมพ์ : 2533
 • จำนวนหน้า : 102 หน้า
 • ISBN : -

สารบัญ

 • สุนทรพจน์ หลวงประดิษฐ์มนูธรรม
 • “คำนำ” ของหลวงประดิษฐ์มนูธรรม
 • ข้อเขียนของท่านผู้หญิง พูนศุข พนมยงค์
 • ปาฐกถาวันปรีดี “ฯพณฯ ปรีดี พนมยงค์ ในทัศนะของคนรุ่นใหม่” โดย ขวัญดี อัตวาวุฒิชัย
 • สถาบันปรีดี พนมยงค์ โดย วารี หะวานนท์ 
 • อนาคตของมหาวิทยาลัย กับ ผู้ประศาส์นการ ปรีดี พนมยงค์ โดย เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม
 • โครงการขอตั้งชื่อถนน 16 สิงหาคม
 • หลังฉาก – หน้าเวที โดย ปรีชา ธ.บ. รุ่น 2481
 • รัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี พนมยงค์ กับขบวนการเสรีไทย โดย ร.ท.สุภัทร สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง
 • รัฐบุรุษอาวุโสกลับคืนมาตุภูมิ โดย กุหลาบ สายประดิษฐ์
 • เรื่อง – ตำราคำสอน – ธนาคารเอเชีย – และโรงพิมพ์ มธก. โดย ระวิ ฤกษจำนง
 • ใบอนุญาตพิมพ์หนังสือพิมพ์บทบัณฑิตย์
 • ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารึ
 • รำลึกถึงอดีตสมัย เตรียมปริญญษ ม.ธ.ก. โดย ถนอม นพวรรณ
 • “โดม” คือท่าน ปรีดี พนมยงค์ โดย เปลื้อง วรรณศรี

https://pridi.or.th/sites/default/files/pdf/pridi-11-05-2533.pdf