วันปรีดี พนมยงค์ 11 พฤษภาคม 2533
วันปรีดี พนมยงค์ 11 พฤษภาคม 2533

วันปรีดี พนมยงค์ 11 พฤษภาคม 2533

หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อระลึกถึงในวัน "ปรีดี พนมยงค์" 11 พฤษภาคม 2533 ซึ่งได้รวบรวมบทความที่ระลึกถึงปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโส อาทิเช่น รัฐบุรุษอาวุโสกลับคืนมาตุภูมิ โดย กุหลาบ สายประดิษฐ์

 • ผู้เขียน : สัมผัส พึ่งประดิษฐ์ และคณะ บรรณาธิการ
 • พิมพ์ที่ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพมหานคร
 • พิมพ์ครั้งที่ : -    
 • ปีที่พิมพ์ : 2533
 • จำนวนหน้า : 102 หน้า
 • ISBN : -

สารบัญ

 • สุนทรพจน์ หลวงประดิษฐ์มนูธรรม
 • “คำนำ” ของหลวงประดิษฐ์มนูธรรม
 • ข้อเขียนของท่านผู้หญิง พูนศุข พนมยงค์
 • ปาฐกถาวันปรีดี “ฯพณฯ ปรีดี พนมยงค์ ในทัศนะของคนรุ่นใหม่” โดย ขวัญดี อัตวาวุฒิชัย
 • สถาบันปรีดี พนมยงค์ โดย วารี หะวานนท์ 
 • อนาคตของมหาวิทยาลัย กับ ผู้ประศาส์นการ ปรีดี พนมยงค์ โดย เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม
 • โครงการขอตั้งชื่อถนน 16 สิงหาคม
 • หลังฉาก – หน้าเวที โดย ปรีชา ธ.บ. รุ่น 2481
 • รัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี พนมยงค์ กับขบวนการเสรีไทย โดย ร.ท.สุภัทร สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง
 • รัฐบุรุษอาวุโสกลับคืนมาตุภูมิ โดย กุหลาบ สายประดิษฐ์
 • เรื่อง – ตำราคำสอน – ธนาคารเอเชีย – และโรงพิมพ์ มธก. โดย ระวิ ฤกษจำนง
 • ใบอนุญาตพิมพ์หนังสือพิมพ์บทบัณฑิตย์
 • ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารึ
 • รำลึกถึงอดีตสมัย เตรียมปริญญษ ม.ธ.ก. โดย ถนอม นพวรรณ
 • “โดม” คือท่าน ปรีดี พนมยงค์ โดย เปลื้อง วรรณศรี

https://pridi.or.th/sites/default/files/pdf/pridi-11-05-2533.pdf