ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
เกร็ดประวัติศาสตร์

รำลึก 75 ปี วันสันติภาพไทย

28
สิงหาคม
2563
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
ที่มาภาพ: งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ท่านเสรีไทย ทายาท เอกอัครราชทูต ท่านผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต คณาจารย์ นักศึกษา ท่านผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนทุกท่าน 

เป็นที่ทราบกันดีว่า เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2488 นายปรีดี พนมยงค์ ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ได้ประกาศสันติภาพ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากปฏิบัติการรับใช้ชาติของขบวนการเสรีไทยในสงครามโลกครั้งที่ 2 ส่งผลให้ประเทศไทยไม่ต้องตกเป็นฝ่ายแพ้สงคราม ประเทศไทยไม่ถูกยึดครอง และดํารงความเป็นเอกราชมาได้จนถึงทุกวันนี้ 

ห้วงเวลาสงครามโลกครั้งที่ 2 ในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2484 ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2488 ขบวนการเสรีไทย ที่มีนายปรีดี พนมยงค์ เป็นหัวหน้า ได้ใช้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นศูนย์กลางบัญชาการลับ ติดต่อประสานงานกับสัมพันธมิตร และเสรีไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศ กล่าวได้ว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งในด้านกายภาพ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยในช่วงเวลาดังกล่าว มีส่วนสําคัญในการพิทักษ์ปกป้องรักษาเอกราชอธิปไตยของชาติอย่างกล้าหาญ 

ต่อมาในปี 2538 เมื่อคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้วันที่ 16 สิงหาคม เป็นวันสันติภาพไทย โดยได้จัดงานวันสันติภาพไทย 16 สิงหาคม ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต่อเนื่องมาทุกปี และปีนี้ครบรอบ 75 ปี วันสันติภาพไทย และการสิ้นสุดของสงครามโลกครั้งที่ 2 

ผมจึงขอเชิญชวนทุกท่านน้อมรําลึกถึงคุณูปการของขบวนการเสรีไทย ขอให้ถือเป็นแบบอย่างที่ควรยกย่อง และอุทิศตนให้กับอิสรภาพของประเทศไทย และสันติภาพของโลก  โอกาสนี้ ขอเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน ณ ที่นี้ ร่วมกันวางช่อดอกไม้ ณ ประติมานุสรณ์ขบวนการเสรีไทย เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการร่วมกันสร้างสันติภาพของประเทศไทย และสันติภาพของโลกอย่างยั่งยืนตลอดไป ขอบคุณครับ.

 

ที่มา: คำกล่าวเปิดงานครบรอบ 75 ปี วันสันติภาพไทย ณ ลานปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2563.