ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
คลังข้อมูล • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) • ปรีดี พนมยงค์ พูด / เขียน

เบื้องหลังการก่อตั้งขบวนการเสรีไทย : คำให้การของนายปรีดี พนมยงค์ ในฐานะพยาน พ.ท. พระสารสาสน์พลขันธ์ จำเลย คดีอาญาสงคราม

เบื้องหลังการก่อตั้งขบวนการเสรีไทย : คำให้การของนายปรีดี พนมยงค์ ในฐานะพยาน พ.ท. พระสารสาสน์พลขันธ์ จำเลย คดีอาญาสงคราม

เบื้องหลังการก่อตั้งขบวนการเสรีไทย : คำให้การของนายปรีดี พนมยงค์ ในฐานะพยาน พ.ท. พระสารสาสน์พลขันธ์ จำเลย คดีอาญาสงคราม

หนังสือเล่มนี้เล่าเรื่องเบื้องหลังการก่อตั้งขบวนการเสรีไทยซึ่งมีบทบาทสำคัญในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งมีผลต่อการรักษาสันติภาพไทย

  • ผู้เขียน : ปรีดี พนมยงค์
  • พิมพ์ที่ : สำนักพิมพ์สันติธรรม, กรุงเทพมหานคร
  • พิมพ์ครั้งที่ : -
  • ปีที่พิมพ์ : 2517
  • จำนวนหน้า : 72 หน้า
  • ISBN : -

สารบัญ

  • -

https://pridi.or.th/sites/default/files/pdf/pridibook197.pdf