ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
คลังข้อมูล • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) • ปรีดี พนมยงค์ พูด / เขียน

ขุมปัญญา

ขุมปัญญา

ขุมปัญญา

หนังสือเล่มนี้รวบรวมงานเขียนชิ้นสำคัญที่แสดงทรรศนะของปรีดี พนมยงค์ และผลงานของปรีดีในทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

  • ผู้เขียน : ปรีดี พนมยงค์
  • พิมพ์ที่ : สำนักพิมพ์สันติธรรม, กรุงเทพมหานคร
  • พิมพ์ครั้งที่ : -
  • ปีที่พิมพ์ : 2528
  • จำนวนหน้า : 232 หน้า
  • ISBN : -

สารบัญ

  • -

https://pridi.or.th/sites/default/files/pdf/pridibook186.pdf