ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
คลังข้อมูล • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) • วันปรีดี พนมยงค์

วันปรีดี พนมยงค์ 11 พฤษภาคม 2531

วันปรีดี พนมยงค์ 11 พฤษภาคม 2531

วันปรีดี พนมยงค์ 11 พฤษภาคม 2531

หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อระลึกถึงในวัน "ปรีดี พนมยงค์" 11 พฤษภาคม 2531 ซึ่งได้รวบรวมบทความที่ระลึกถึงปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโส อาทิเช่น อาจารย์ปรีดี ผู้สร้างระบอบประชาธิปไตยของประชาชน เพื่อประชาชน และโดยประชาชน โดย นิคม จันทรวิทุร

 • ผู้เขียน : คณะกรรมการจัดงาน วันปรีดี พนมยงค์ บรรณาธิการ
 • พิมพ์ที่ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพมหานคร
 • พิมพ์ครั้งที่ : -
 • ปีที่พิมพ์ : 2531
 • จำนวนหน้า : 121 หน้า
 • ISBN : -

สารบัญ

 • กตเวทิตาคุณ โดย จำรูญ ปิยัมปุตระ 
 • รำลึกถึงอาจารย์ปรีดีฯ
 • อาลัยอาจารย์ปรีดี 
 • อาจารย์ปรีดี ผู้สร้างระบอบประชาธิปไตยของประชาชน เพื่อประชาชน และโดยประชาชน โดย นิคม จันทรวิทุร 
 • ท่านปรีดี กับ มหาวิทยาลัยเปิด โดย ธรรมนูญ โสภารัตน์ 
 • ผู้ประศาส์นการ โดย นรนิติ เศรษฐบุตร 
 • นายปรีดี พนมยงค์กับท่านพระพุทธทาส และพระศาสนา โดย พระดุษฎี เมธังกุโร 
 • สัมภาษณ์ท่านพุทธทาสภิกขุ
 • พุทธทาสเป็นคอมมิวนิสต์จริงหรือ? โดย วิโรจน์ ศิริอัฐ 
 • แกะรอยพระเจ้าช้างเผือก โดย ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
 • ปรีดี พนมยงค์ ในแวดวงหนังสือ โดย สันติสุข โสภณสิริ 
 • งานเขียนของปรีดี พนมยงค์

https://pridi.or.th/sites/default/files/pdf/pridi-11-05-2531.pdf