ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

PRIDI Talks ครั้งที่ 6 จากหนักแผ่นดินสู่โรคชังชาติ: ชาติ ความเป็นไทย และประชาธิปไตยที่แปรผัน

รายละเอียดโครงการ PRIDI TALKS ครั้งที่ 6 จากหนักแผ่นดินสู่โรคชังชาติ: ชาติ ความเป็นไทย และประชาธิปไตยที่แปรผัน

เหตุการณ์ล้อมปราบนักศึกษาและประชาชนภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ได้ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์การเมืองไทย ในฐานะประวัติศาสตร์แห่งการสูญเสียและความจริงที่ถูกปกปิด การเปิดพื้นที่ทางวิชาการเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนมุมมองจากบุคคลร่วมสมัย และนักวิชาการผู้สนใจแง่มุมดังกล่าว จึงนับว่าเป็นการทบทวนความจริงจากอดีตถึงปัจจุบัน ในห้วงยามที่คำว่า “ชาติ ความเป็นไทย และประชาธิปไตย” กำลังถูกช่วงชิงความหมาย

สถาบันปรีดี พนมยงค์ ในฐานะสถาบันทางวิชาการที่สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการสืบทอดแนวความคิด อุดมการณ์ “สันติธรรม” และ “ประชาธิปไตยสมบูรณ์” ของนายปรีดี พนมยงค์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดกิจกรรมรำลึกวีรชน “เหตุการณ์ 6 ตุลา 19”  เพื่อเป็นเวทีวิชาการสาธารณะในการนำเสนอความจริงและแง่มุมทางประวัติศาสตร์ จากอดีตถึงสถานการณ์ปัจจุบัน

งานรำลึกครบรอบ “44 ปี 6 ตุลาฯ 19”

วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 10.30 – 13.00 น.
ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 PRIDI Talks ครั้งที่ 6

"จากหนักแผ่นดินสู่โรคชังชาติ: ชาติ ความเป็นไทย และประชาธิปไตยที่แปรผัน"

ร่วมเสวนาโดย

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ - ประธานกรรมการบริหารสถาบันปรีดี พนมยงค์
  • ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ - ที่ปรึกษามูลนิธิปรีดี พนมยงค์
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกรัตน์ เลิศชูสกุล - อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • คุณนิธินันท์ ยอแสงรัตน์ - ผู้สื่อข่าวอาวุโส
  • คุณยิ่งชีพ อัชฌานนท์ - ผู้จัดการ iLaw
  • คุณธีรชัย ระวิวัฒน์ - นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดำเนินรายการโดย คุณทศ ลิ้มสดใส - ผู้สื่อข่าว The Reporter

ถ่ายทอดสด; Facebook Live: Facebook Fanpage สถาบันปรีดี พนมยงค์ Pridi Banomyong Institute @pridibanomyonginstitute

ประมวลภาพกิจกรรม PRIDI Talks #6 "จากหนักแผ่นดินสู่โรคชังชาติ: ชาติ ความเป็นไทยและประชาธิปไตยที่แปรผัน"

ประมวลภาพกิจกรรม PRIDI Talks #6 "จากหนักแผ่นดินสู่โรคชังชาติ: ชาติ ความเป็นไทยและประชาธิปไตยที่แปรผัน"

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง PRIDI Talks ครั้งที่ 6 ในหัวข้อ "จากหนักแผ่นดินสู่โรคชังชาติ: ชาติ ความเป็นไทยและประชาธิปไตยที่แปรผัน"

ติดตามวิดิโอการอภิปรายสาธารณะ PRIDI Talks ครั้งที่ 6 ในหัวข้อ "จากหนักแผ่นดินสู่โรคชังชาติ: ชาติ ความเป็นไทยและประชาธิปไตยที่แปรผัน" ได้ที่นี่

"บทเรียนขบวนการคนหนุ่มสาว สันติธรรมประชาธิปไตย และการปราบปราบโดยทรรัฐ" ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ

“อยากจำกลับลืม อยากลืมกลับจำ” โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ | PRIDI Talks #6

“สิ่งที่คนเดือนตุลาอยากบอกคนรุ่นใหม่และสิ่งที่คนเดือนตุลาเรียนรู้จากคนหนุ่มสาว” นิธินันท์ ยอแสงรัตน์

“เราที่ชังชาติ หรือ ชาติที่น่าชัง” โดย ธีรชัย ระวิวัฒน์ “แชมป์ ราชบุรี” | PRIDI Talks #6

“เราจึงมีหวังอยู่เสมอมา” โดย ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ | PRIDI Talks #6

“สงครามเย็นกับโบว์ขาว: เราจะอยู่ร่วมกันอย่างไร?” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกรัตน์ เลิศชูสกุล