ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ชีวิต-ครอบครัว

พูนศุข พนมยงค์

28
มิถุนายน
2563

 

     ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์
จักคงคู่ยุคอยู่ทุกสมัย
คู่นามปรีดีปรีติชัย
ปิ่นประชาธิปไตยไผทนิรันดร์

     คือมือประคับป้องประคองมือ
ถือธงนำทางร่วมสร้างสรรค์
ร่วมชีพร่วมประชาร่วมประชัน
ศักดิ์สามัญแห่งมหาประชาชน

     ร่วมทุกข์ร่วมสุขร่วมเสียสละ
สมถะ สันโดษ สำแดงหน
คัลลองแห่งผู้ตัด อัตตาตน
เป็นเยี่ยงอย่างให้ยลอยู่ทุกยาม

     โอวาทสุดท้ายที่ธรรมศาสตร์
ดังประกาศ ฝากไว้ในสยาม
“นักศึกษาธรรมศาสตร์ ทุกทุกนาม
จงมีความสำนึกอยู่เป็นนิตย์

     ดูนายปรีดี เป็นตัวอย่าง
สร้างทางเพื่อส่วนรวมรู้ร่วมจิต
เพื่อบ้านเมือง อุทิศตัว ชั่วชีวิต
ไม่เคยคิดหาประโยชน์ให้กับตัว”

     ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์
ท่านธำรงความเหมาะควรครบถ้วนทั่ว
ดั่งดวงเทียนละลายลับขับมืดมัว
เห็นดอกบัวงดงามความสัจจริง

     หลักประชาธิปไตยในวันนี้
ท่านปรีดี พนมยงค์ ผู้ยงยิ่ง
จารึกอยู่คู่นามลำเพาพริ้ง
ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์

 

พิมพ์ครั้งแรก: จุลสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 40 ฉบับที่ 5 มิถุนายน 2550