ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ประกาศผลการตัดสินบทความ 'ทุนปาล พนมยงค์' ประจำปี 2565

19
พฤษภาคม
2565

ตามประกาศเรื่อง ประกวดบทความชิงรางวัล “ทุนปาล พนมยงค์” ประจำปี 2565 หัวข้อ ‘มุมมอง SDGs เพื่อการพัฒนาสู่ประชาธิปไตยสมบูรณ์’

บัดนี้ คณะกรรมการตัดสินประกวดบทความชิงรางวัล "ทุนปาล พนมยงค์" ได้พิจารณาบทความที่ส่งเข้าประกวด จำนวน 6 ราย แล้ว ปรากฏว่ามีผู้สมควรได้รับรางวัลดังนี้

รางวัลชนะเลิศ เป็นเงิน 15,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศ เป็นเงิน 10,000 บาท