ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ศิลปะ-วัฒนธรรม

แด่ท่านปรีดี

2
พฤษภาคม
2566

ปรี เปรมเกษมสุขแล้ว ลับหาย
ดี แต่เกิดจนตาย จากหล้า
พนม ธูปเทียนตังวาย รัฐบุรุษ
ยงค์ อยู่อย่างผู้กล้า แกร่งท้ายุคสมัยฯ

แม้โลกลูกน้อยนี้จะมืดมน
แต่บนสวรรค์ยังสว่างไสว
ปราชญ์ผู้รู้สึกกว้างมีทางไป
ผู้ยิ่งใหญ่ไม่เคยจนอับหนทาง
เมื่อจิตที่เป็นจิตสัมฤทธิสุข
ความทุกข์ก็มิอาจมาพาดขวาง
ความเจ็บปวด ความตาย ถึงหมายวาง
ก็แค่เยือนเรือนร่างบ้างเท่านั้น
ท่านปรีดี ปรีดีไม่มีสิ้น
แผ่นดินในโลกนี้ไม่มีสั้น
ไม่มีใครระทดท้อวันต่อวัน
สัจธรรม์วันหนึ่งต้องพึงพบ
เยาวมิตรน้อยน้อยร้อยอักษร
ด้วยโคลงกลอนต่างคารวะศพ
อัญเชิญธรรมกำหนดประณตนบ
เพราะสยบคุณธรรมและความดี

ขรรค์ชัย บุนปาน
3 พฤษภาคม 2526

ที่มา : มติชนฉบับสุดสัปดาห์, 8-14 พฤษภาคม 2526 ใน มิตรกำสรวล เนื่องในมรณกรรมของรัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี พนมยงค์ม, (กรุงเทพฯ: โครงการปรีดี พนมยงค์กับสังคมไทย, 2526), หน้า 575.