ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ชีวิต-ครอบครัว

Infographic: ปฏิทินชีวิต นายปรีดี พนมยงค์

11
พฤษภาคม
2566

สถาบันปรีดีชวนอ่านเหตุการณ์สำคัญทั้งหมดในชีวิตของ ‘นายปรีดี พนมยงค์’ ตั้งแต่ลืมตาดูโลก เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2443 จวบจนได้รับการยกย่องจากองค์การ UNESCO ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2543

จากเด็กหนุ่มลูกชาวนา สู่ผู้นำคณะราษฎรฝ่ายพลเรือน ซึ่งได้เข้าร่วมทำการอภิวัฒน์สยาม เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475 เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์สู่ระบอบประชาธิปไตย เพื่อมุ่งหวังจะให้อาณาประชาราษฎร์ทั้งหลายมีความเป็นอยู่ที่อุดมสมบูรณ์ มีสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคถ้วนหน้า 

แม้นายปรีดีจะมีความปรารถนาดีต่ออาณาประชาราษฎร์และชาติบ้านเมืองมากแค่ไหนก็ตาม แต่ถึงอย่างไรความหวังดีของนายปรีดีนั้นกลับทำให้นายปรีดีจำต้องระหกระเหินจากบ้านเกิดเป็นจำนวนหลายครั้งด้วยกัน จนในท้ายที่สุดแล้ว นายปรีดีได้อสัญกรรมเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2526 ณ บ้านพักอองโตนี ชานกรุงปารีส ด้วยอาการหัวใจวาย รวมอายุ 83 ปี 11 เดือน 21 วัน

 

Infographic: ปฏิทินชีวิต นายปรีดี พนมยงค์

 

ไฟล์ Infographic: ปฏิทินชีวิต นายปรีดี พนมยงค์

 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมและรับชม Infographic ที่เกี่ยวข้องได้ที่ :