ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

วันสันติภาพไทย 2565

18
สิงหาคม
2565

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ในวาระ 77 ปี วันสันติภาพไทย ในช่วงเช้า สถาบันปรีดี พนมยงค์ ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดพิธีวางช่อดอกไม้บริเวณลานปรีดี พนมยงค์ หน้าตึกโดม เพื่อเป็นรำลึกถึงคุณูปการของผู้เสียสละในขบวนการเสรีไทย ภายใต้การนำของ ‘นายปรีดี พนมยงค์’ ในฐานะของหัวหน้าขบวนการฯ และผู้เสียชีวิตจากสงครามโลกครั้งที่ 2 

 

 

 

ภายหลังจาก ศาสตราจารย์พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร ประธานในพิธีฯ กล่าวเปิดงาน เป็นการวางช่อดอกไม้รำลึกจาก รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, รศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ ประธานกรรมการบริหารสถาบันปรีดี พนมยงค์, ทายาทเสรีไทย อาทิ คุณสุดา พนมยงค์, คุณดุษฎี พนมยงค์, คุณปรีดิวิชญ์ พนมยงค์, รศ.ดร.อิสริยา นิติทัณฑ์ประภาศ บุญญะศิริ, คุณไกรศรี ตุลารักษ์ และ คณะทูตานุทูต เป็นต้น

 

 

หลังจากนั้นมีการกล่าวรำลึกถึงขบวนการเสรีไทยและผู้เสียชีวิตฯ โดย นายกองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ประธานสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ผู้แทนนักศึกษาชุมนุมศาสนาต่างๆ, ผู้แทนนักศึกษาจากชุมนุมคริสเตียน, ผู้แทนนักศึกษาจากชุมนุมมุสลิม, ผู้แทนนักศึกษาจากชุมนุมศึกษาพุทธศาสตร์และประเพณี ตามลำดับ

 

 

 

ในเวลา 10.30 - 12.30 น. ได้มีการจัดงานเสวนาวิชาการ ณ หอประชุมศรีบูรพา ภายใต้ชื่องานว่า PRIDI Talks #17 : 77 ปี วันสันติภาพไทย “ความคิดสันติภาพของปรีดี พนมยงค์ กับ สันติภาพของโลกในปัจจุบัน” ผู้ร่วมเสวนาโดย  พลโท ดร.พงศกร รอดชมภู อดีตประธานคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐฯ สภาผู้แทนราษฎร, รัศม์ ชาลีจันทร์ อดีตเอกอัครราชทูตและเจ้าของเพจทูตนอกแถว, สุลักษณ์ ศิวรักษ์ ปัญญาชนสยาม, รศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ ประธานกรรมการบริหารสถาบันปรีดี พนมยงค์ ดำเนินรายการโดย เคท ครั้งพิบูลย์ อาจารย์ประจำคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และแนะนำหนังสือ “เตียง ศิริขันธ์ : ขบวนการเสรีไทยสกลนคร” โดย ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 

 

 

ในช่วงเย็น ตั้งแต่เวลา 16.00 - 21.00 น. สถาบันปรีดี พนมยงค์ ได้ร่วมกับกรุงเทพมหานคร จัดงานกิจกรรมรำลึก 77 ปี วันสันติภาพไทย ณ สวนเสรีไทย บริเวณหน้าห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์เสรีไทยอนุสรณ์ โดยภายในงานได้มีการนำชมพิพิธภัณฑ์เสรีไทยอนุสรณ์ โดย คุณกล้า สมุทวณิช หลานชายของ พล.ต.ต.ชนะ สมุทวณิช สมาชิกขบวนการเสรีไทย และตามด้วยการกล่าวถึงที่มาของโครงการและการจัดงาน โดย รศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ ประธานกรรมการบริหารสถาบันปรีดี พนมยงค์ 

 

 

หลังจากนั้นเป็นการปาฐกถาในหัวข้อ “กว่าจะมาเป็น…สวนเสรีไทย” และมอบรางวัลให้แก่เยาวชนที่ได้รางวัลการประกวดวาดภาพ “ประวัติความเป็นมาของขบวนการเสรีไทย” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พิจิตต รัตตกุล อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และการแสดงดนตรีในสวนของวงสวนพลูคอรัส อาทิ ศรีอยุธยา, Imagine, คนดีมีค่า เป็นต้น

 

 

 

 

ในช่วงท้ายกิจกรรม ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป กับการพูดคุยถึงเรื่องราวของภาพยนตร์ “พระเจ้าช้างเผือก” โดย กษิดิศ อนันทนาธร กรรมการบริหารสถาบันปรีดี พนมยงค์ และ คุณโดม สุขวงศ์ ผู้ก่อตั้งหอภาพยนตร์แห่งชาติ และโครงการอนุรักษ์ภาพยนตร์ในประเทศไทย โดยได้พูดคุยถึงความเป็นมาของหนัง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิคการถ่ายทำ เบื้องหลังการสร้าง ความพิเศษของบทประพันธ์ ฯลฯ

 

 

“พระเจ้าช้างเผือก” เป็นภาพยนตร์ที่ผลิตเมื่อ 82 ปีที่แล้ว อำนวยการผลิตและประพันธ์โดย นายปรีดี พนมยงค์ โดยหมุดหมายสำคัญของภาพยนตร์เรื่องนี้ คือ นายปรีดีต้องการที่จะส่งสารออกสู่นานาประเทศในช่วงสภาวการณ์แห่งสงครามว่าสยามประเทศนั้นต้องการสันติ ไม่ต้องการทำสงครามกับประเทศใดๆ 

 

 

หลังจากนั้นได้มีการฉายภาพยนตร์พระเจ้าช้างเผือก (พากษ์ไทย) โดยได้รับการเอื้อเฟื้อไฟล์จากหอภาพยนตร์แห่งชาติ และสนับสนุนการฉายหนังโดย ธนพงษ์ภาพยนตร์